Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

Lessons learned… – Dennis Choy

Dennis är ansvarig för all produktion på en av USAs största kyrkor. Saddleback Church i Los Angeles. Lyssna på ett samtal mellan honom och Albin och Johan från Swedish Gurus i vad hand lärt sig under pandemin om kyrkan, Gud och de saker vi gör.

Add Comment