Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

a
219 $
Corporate
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
s
250 $
Professional
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
 • Access to installations
a
260 $
Corporate
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
 • Access to installations
 • Access to all talks
a
219 $
Corporate
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
s
250 $
Professional
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
 • Access to installations
a
260 $
Corporate
<monthly/>
 • Event solutions
 • Fresh solutions
 • Extraordinary results
 • Face to Face
 • Access to installations
 • Access to all talks
Kreativ 20 är inställt.
Tyvärr måste vi meddela att Kreativ 20 är inställt med anledning av coronaviruset och den smittorisk som det innebär med större folksamlingar.