Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

Söndag 22/3

9.00 Storsamling

11:00 Gudstjänst* över hela Stockholm

13:00 Slut

 

*vi ryms inte alla att fira gudstjänst i Citykyrkan chansen finns  att fira gudstjänst på flera ställen. Tag tillfället i akt att besöka en kyrka som du är intresserad av. Här finns några tips