Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

Söndag 22/3

9.00 Storsamling

11:00 Gudstjänst* över hela Stockholm

13:00 Slut

 

*vi ryms inte alla att fira gudstjänst i Citykyrkan chansen finns  att fira gudstjänst på flera ställen. Tag tillfället i akt att besöka en kyrka som du är intresserad av. Här finns några tips

 

 

Kreativ 20 är inställt.
Tyvärr måste vi meddela att Kreativ 20 är inställt med anledning av coronaviruset och den smittorisk som det innebär med större folksamlingar.