Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

09:00 Storsamling

11:00 Fika

11:30 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

12:30 Lunchpaus på stan 

14:00 Storsamling

15:30 Fika

16:00 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

17:15 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

18:15 Middagspaus

19:30 Storsamling

22:00 Slut

 

Fika ingår i konferensen men lunch och middag löser du på stan. Tag chansen att knyta an till en ny kompis eller gå ut med teamet.

09:00 Storsamling 11:00 Fika 11:30 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 12:30 Lunchpaus på stan  14:00 Storsamling 15:30 Fika 16:00 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 17:15 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 18:15 Middagspaus 19:30 Storsamling 22:00 Slut   Fika ingår i konferensen men lunch och middag löser du på stan. Tag chansen att knyta an till en ny kompis eller gå ut med teamet.

9.00 Storsamling 11:00 Gudstjänst* över hela Stockholm 13:00 Slut   *vi ryms inte alla att fira gudstjänst i Citykyrkan chansen finns  att fira gudstjänst på flera ställen. Tag tillfället i akt att besöka en kyrka som du är intresserad av. Här finns några tips    

Kreativ 20 är inställt.
Tyvärr måste vi meddela att Kreativ 20 är inställt med anledning av coronaviruset och den smittorisk som det innebär med större folksamlingar.