Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

09:00 Storsamling

11:00 Fika

11:30 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

12:30 Lunchpaus på stan 

14:00 Storsamling

15:30 Fika

16:00 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

17:15 Breakouts – välj ett av dina tre breakouts

18:15 Middagspaus

19:30 Storsamling

22:00 Slut

 

Fika ingår i konferensen men lunch och middag löser du på stan. Tag chansen att knyta an till en ny kompis eller gå ut med teamet.

09:00 Storsamling 11:00 Fika 11:30 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 12:30 Lunchpaus på stan  14:00 Storsamling 15:30 Fika 16:00 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 17:15 Breakouts - välj ett av dina tre breakouts 18:15 Middagspaus 19:30 Storsamling 22:00 Slut   Fika ingår i konferensen men lunch och middag löser du på stan. Tag chansen att knyta an till en ny kompis eller gå ut med teamet.

9.00 Storsamling 11:00 Gudstjänst* över hela Stockholm 13:00 Slut   *vi ryms inte alla att fira gudstjänst i Citykyrkan chansen finns  att fira gudstjänst på flera ställen. Tag tillfället i akt att besöka en kyrka som du är intresserad av. Här finns några tips