Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

Breakouts

Under konferensen har du möjlighet att välja breakouts där du kan fördjupa din kunskap. Det löper tre breakouts á 55 minuter efter varandra under lördagen. De flesta breakouts går att ta en och en men några löper över tre sessions.

BREAKOUT 1

BREAKOUT 2

BREAKOUT 3