Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

speaker_info

About The Speaker

Eric Liljero

Eric kommer tala på breakouten som heter "Att leda ett kreativt team" Hur samlar man, samarbetar man med och leder ett kreativt team i kyrkan. Att ena många viljor, kompetenser och personligheter till ett gemensamt mål

Om Erik Liljero:

Erik är en energisk småbarnspappa  som arbetar som creative pastor i Hillsong Sverige. Med stor passion leder han det kreativa arbetet i församlingen och är motor i både ett expansivt gudstjänstliv såväl som stora event som This is Christmas. Han är också en hygglig shuffleboardspelare.