Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

speaker_info

About The Speaker

Eric Liljero

Eric kommer tala på breakouten som heter "Att leda ett kreativt team" Hur samlar man, samarbetar man med och leder ett kreativt team i kyrkan. Att ena många viljor, kompetenser och personligheter till ett gemensamt mål

Om Erik Liljero:

Erik är en energisk småbarnspappa  som arbetar som creative pastor i Hillsong Sverige. Med stor passion leder han det kreativa arbetet i församlingen och är motor i både ett expansivt gudstjänstliv såväl som stora event som This is Christmas. Han är också en hygglig shuffleboardspelare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ 20 är inställt.
Tyvärr måste vi meddela att Kreativ 20 är inställt med anledning av coronaviruset och den smittorisk som det innebär med större folksamlingar.