Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @Kreativ 20

Följ oss

speaker_info

About The Speaker

Pelle Hörnmark

Pelle kommer predika fredagens kvällsmöte 17.00.

Om Pelle Hörnmark

Pelle är föreståndare i Ulrikbsbergskyrkan i Växjö och verksam som missionär i Europa. Han är ordförande i Pentecostal European Federation, gift med Tina och har tre barn och barnbarn. Dessutom är han väldigt bra på att slå med drivern på golfbanan och har fått en förtjänstmedalj av kungen!